දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Thursday, June 21, 2012

photo


1 comment:

  1. ෆොටෝ පෝස්ට් එකක්. ඒකත් හොඳයි. වෙනසක් නේ.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...