දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Saturday, June 23, 2012

මහ හුගක්‌ ආදරෙන්මහ හුගක්‌ ආදරෙන් නුඹට මම ලන්වුනා
කදුලු පමනක්‌ උරුම කර මගෙන් නුඹ වෙන්වුනා
සිතේ සැනසුම පවා නුඹ සමග දුර ගියා
ආදරය දුකක්‌ බව නුඹ නිසා වැටහුනා...
අතීතය සිහිනයක්‌ පමණක්‌ම යැයි සිතා
අමතක කරන්නත් මේ සිතට බැරිවුනා
නුඹ නොමැති හෙටක්‌ ගැන සිතුවෙවත් නැති නිසා
ජීවිතෙන් පලා යමි නුඹේ සැනසුම පතා...

2 comments:

  1. අත්දැකීමක් වත්ද ? :) නියමෙට ලියලා තියනව නේ.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...