දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Saturday, June 23, 2012

ඔයාගේ මතකයත් එක්‌ක මම හැමදාම තනියම ජීවත් වෙන්නම්...


ආදරේ නිසා මේ ඇස්‌ විදවපු තරම් දන්නෙ මම විතරයි සුදු මහත්තයෝ...
ඔයා හිතනවා ඇති ඔයාට මම ආදරේ නෑ කියලා....
ඒක වැරදියි...මගෙ මුලු හිතේම ඉන්නෙ ඔයා විතරයි...
මාත් ආසයි හිනාවෙන්න..
දුක හිතෙන දේවල් ජීවිතෙන් ඈත් කරන්න...
ඔයත් එක්‌ක සතුටින් ඉන්න,ඔයා ගන්න හුස්‌මකටත් ආදරේ කරන්න,ඒ ආදරේ ලග ජීවිතය උනත් දෙන්න මම ගොඩාක්‌ ආසයි සුදු මහත්තයෝ...
ඒත් ඒකට මට මේ ආත්මෙනම් ඉඩක්‌ ලැබෙන එකක්‌ නෑ...
මගෙ ජීවිතේට ආදරේ ගොඩාක්‌ දුරයි වස්‌තු...
මේ පව්කාර ජීවිතේට ඔයා ලන්වෙන්න හදන්න එපා මහත්තයෝ ඒක නිසා...
ඔයාගේ මතකයත් එක්‌ක මම හැමදාම තනියම ජීවත් වෙන්නම්...

2 comments:

  1. ස්ව නිර්මාණයක් ද. ලස්සනයි.

    ReplyDelete
  2. ඔය๟๧ග๞ මතකයත๞ එක๞‌ක මම හ๠මද๟ම තන๢යම ๿වත๞ ๧වන๞න໦...

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...