දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Friday, June 1, 2012

ඔය අහිංසක ඇස්‌


ඔය අහිංසක ඇස්‌ දෙක දැක්‌ක 

මුල්ම දවසෙම අත්ම ගනනාවක 
දන්න කියන බවක්‌ ඇත්තටම මට දැනුනා.....
ඒක ඔයත් දන්නව නේද වස්‌තු....
මං ඔයගෙ ඇස්‌ දෙකට කොච්චර ආදරෙද කියලා...
මටවත් හිතා ගන්න බැරි උනා.....
ඔයා ටිකෙන් ටික මාව ඔයාගෙම 
ජීවිතේ කොටසක්‌ කර ගත්තා........ 
කවදාවත්ම නොලැබුනු 
සුන්දර ජීවිතයක්‌ මට ගෙනත් දුන්නා.......
එ වෙනුවෙන් මට කරන්න පුලුවන් 
හැම දෙයක්‌ම මම ඔයා වෙනුවෙන් කරන්නම්.........
මම එ... හැම දේකටම ඔයාට ණය ගැතියී...
ඒත් තවත් මාව මෙහෙම 
තනි කරන්න එපා මගෙ වස්‌තු........!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...