දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Friday, June 1, 2012

ඔයාට ආදරේ කලාට මට ලැබුන..... දඩුවමද,තෑග්ගද


මම හිනා වෙන්න හදන හැම වෙලාවකම....
කොහෙ හරි ඉදලා කදුලක්‌ ඇවිත් මාව අඩවනවා...

ඊයේ,අද වගේම හෙටත් වෙන්නෙ ඒකමයි.
හැමදාම හිතට බල කරල කියනව.....
එකම බොරුවට ආය ආය රැවටෙන්න එපා කියලා 
ඒත් හිත මම කියන දේ පිලිගන්නෙ නෑ. 
ඔයාට මම ආදරේ කල එක වරදක්‌ද?ඒකද ඔයා මට බොරුම කලේ.....,
ඔයාට ආදරේ කලාට මට ලැබුන.....
දඩුවමද,තෑග්ගද කදුලු කියනවත් මම දන්නෙ නෑ...
ඒත් මම දන්න එකම දේ තාමත් මම ඔයාට හරී ආදරෙයි.....

1 comment:

  1. මම දන๞න එකම ๧ද๞ ත๟මත๞ මම ඔය๟ට හ໲ ආද๧රය๢.....

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...