දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Thursday, June 21, 2012

අකාරුනික ඔය හිතට


අකාරුනික ඔය හිතට කියනවද

හිතන්න ම0 ගෑන යළිත් කියා
සදාතනික පෙම් සිහින දකින්නට
හිතා ගන්න හිත නෑතුව ගියා......

මතක් කරනවද අපි දෙන්නාගේ
ඉස්සර සුන්දර දවස් යළි
අකාරුණික ඔය හිත වෑලපෙවි
මගේ අහි0සක කමට සිටී....

2 comments:

  1. හ්ම්ම්.. මල්ලි මම ඔයාව දැකල තියනව වගේ මතකයි.ස්ටෑන්ඩ් එකේ උඩ ද කැෆේ එක තියන්නේ.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...