දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Saturday, August 25, 2012

මම ඔයාට මහමෙරක්‌ තරම් ආදරේ කරනවා..

හුස්‌මක්‌ හුස්‌මක්‌ ගානෙම, මම ඔයා ගැනයි හිතන්නෙ
ඔයාව මගේ කර ගන්න,, වින්ද දුක්‌ දන්නෙ මම විතරයි රත්තරන්.....
එච්චර ආදරේ කරන මාව දාලා යන්න ඔයාට පුලුවන්ද?
ඔයාට පවු පිරෙයි එහෙම කලොත්..
ඔයා මට අදරේ නැතුවට කමක්‌ නෑ. ,,එත් මාව දාලා යන්න එපා.
මොකද,, මම ඔයාට මහමෙරක්‌ තරම් ආදරේ කරනවා...

2 comments:

  1. වචන ටික ලස්සනයි.තේරුම සංවේදී.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...