දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Saturday, August 25, 2012

හිරුට දෙන්නෙ නෑ...
සදුට දෙන්නෙ නෑ...
ඔබ මට පිදු ඒ සෙනෙහස..
වෙන කාටත් අයිති වෙන්නෙ නෑ..

දුටුව දා පටන්....
මගෙ සිත බැදුනා..
ඔය සුදු මුහුණේ..
මගෙ නෙත රැදුනා..
ඇහැල මහේ පුර පොරුව සැදුනා..
සතුටු කදුලු මැද නුඹ ඔහුගෙ උනා..

හිරුට දෙන්නෙ නෑ...

සදුට දෙන්නෙ නෑ...
ඔබ මට පිදු ඒ සෙනෙහස..
වෙන කාටත් අයිති වෙන්නෙ නෑ..

මලක් වෙලා නුඹ සුවද හමන්න..
ලදක් වෙලා නුඹ සෙනෙහස දෙන්න..
දැයක් වෙලා නුඹ ලොවක් තනන්න..
මවක් වෙලා නුඹ දරැවන් දෙන්න...

හිරුට දෙන්නෙ නෑ...
සදුට දෙන්නෙ නෑ...
ඔබ මට පිදු ඒ සෙනෙහස..
වෙන කාටත් අයිති වෙන්නෙ නෑ..
මෙ සින්දුව කියන කෙනාවත් මම දන්නෙ නැ... එ උනාට හිතට වැදුන සින්දුවක් හින්දා ඔන්න දැම්මා....... 

3 comments:

  1. මමත් අහලා නම් නෑ. වචන ටික නම් පට්ට තමා. :)

    ReplyDelete
  2. මේ සින්දුව මට මගෙ කඩේට එන මල්ලි කෙනෙක් දුන්නෙ..
    අයිතිකාරයෙක් නැනෙ???????????

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...